Se oversikt nedenfor over fagemner i de ulike studiene. Bokhandler der du kan kjøpe pensumbøkene ved AMH er:

Pensumlister for høst 2021

Anatomi og fysiologi AF H21

Sykdomslære SL H21

Grunnleggende medisin 1 GM1 H21

Grunnleggende medisin 2 GM2 H21

Grunnleggende medisin 3 GM3 H21

Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode BIO H21

Grunnleggende ernæring 1 GE1 H21

Grunnleggende ernæring 2 GE2 H21

Ernæring påbygning EP H21

Kost og ernæring KE H21

 

Fagemner som inngår i de ulike studiene:

Bachelor i ernæring (vist som fulltidsstudium/ved deltid brukes to semester på hvert emne)
1. semester: Anatomi og fysiologi (AF)
2. semester: Sykdomslære (SL)
3. semester: Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
4. semester: Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
5. semester: Grunnleggende ernæring 2 (GE2)
6. semester: Ernæring påbygning (EP)

Bachelor i medisin (vist som fulltidsstudium/ved deltid brukes to semester på hvert emne)
1. semester: Anatomi og fysiologi (AF)
2. semester: Sykdomslære (SL)
3. semester: Grunnleggende medisin 1 (GM1)
4. semester: Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
5. semester: Grunnleggende medisin 2 (GM2)
6. semester: Grunnleggende medisin 3 (GM3)

Årsstudium i grunnleggende medisin (vist som fulltidsstudium/ved deltid brukes to semester på hvert emne)
1. semester: Anatomi og fysiologi (AF)
2. semester: Sykdomslære (SL)

Årsstudium i grunnleggende ernæring (vist som fulltidsstudium/ved deltid brukes to semester på hvert emne)
1. semester: Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
2. semester: Grunnleggende ernæring 2 (GE2)