Studieåret 2018-2019

Anatomi og fysiologi AF H18

Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode BIO H18

Ernæring påbygning EP H18

Grunnleggende ernæring GE1 H18

Grunnleggende ernæring GE2 H18

Kost og ernæring KE H18

Sykdomslære SL H18

Grunnleggende medisin 1 GM1 H18

Grunnleggende medisin 2 GM2 H18

Grunnleggende medisin 3 GM3 H18

 

Fagemner som inngår i de ulike studiene:

Bachelor i ernæring
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)
Ernæring påbygning (EP)

Bachelor i medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende medisin 1 (GM1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende medisin 2 (GM2)
Grunnleggende medisin 3 (GM3)

Årsstudium i grunnleggende medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)

Årsstudium i grunnleggende ernæring
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)