Pensumlister for studieåret 2019-2020

Se oversikt nedenfor over fagemner i de ulike studiene.

Anatomi og fysiologi AF H19

Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode BIO H19

Grunnleggende ernæring GE1 H19

Grunnleggende ernæring GE2 H19

Ernæring påbygning EP H19

Kost og ernæring KE H19

Sykdomslære SL H19

Grunnleggende medisin 1 GM1 H19

Grunnleggende medisin 2 GM2 H19

Grunnleggende medisin 3 GM3 H19

Fagemner som inngår i de ulike studiene:

Bachelor i ernæring (vist som fulltidsstudium/ved deltid brukes to semester på hvert emne)
1. semester: Anatomi og fysiologi (AF)
2. semester: Sykdomslære (SL)
3. semester: Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
4. semester: Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
5. semester: Grunnleggende ernæring 2 (GE2)
6. semester: Ernæring påbygning (EP)

Bachelor i medisin (vist som fulltidsstudium/ved deltid brukes to semester på hvert emne)
1. semester: Anatomi og fysiologi (AF)
2. semester: Sykdomslære (SL)
3. semester: Grunnleggende medisin 1 (GM1)
4. semester: Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
5. semester: Grunnleggende medisin 2 (GM2)
6. semester: Grunnleggende medisin 3 (GM3)

Årsstudium i grunnleggende medisin (vist som fulltidsstudium/ved deltid brukes to semester på hvert emne)
1. semester: Anatomi og fysiologi (AF)
2. semester: Sykdomslære (SL)

Årsstudium i grunnleggende ernæring (vist som fulltidsstudium/ved deltid brukes to semester på hvert emne)
1. semester: Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
2. semester: Grunnleggende ernæring 2 (GE2)