Saker som oppleves vanskelig å ta opp med tillitsvalgte eller tilsatte ved høyskolen, kan registreres i skjemaet for avvik og forbedringsforslag nedenfor.

Studenter bes varsle høyskolen om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Si i fra

Fyll ut skjemaet for avvik og forbedringsforslag for å

  • varsle om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser
  • si i fra om dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet, og eventuelt komme med forslag til forbedringer
  • gi tilbakemeldinger om hva du ønsker mer av i læringsmiljøet

Avvik og forbedringsforslag kan innmeldes anonymt.

Hva skjer med avviksmeldingen/forbedringsforslaget?

Høyskolen har ansvar for at innmeldte avvik og forbedringsforslag registreres og behandles korrekt, og at nødvendige korrigerende eller forebyggende tiltak iverksettes.

Kvalitetsrådgiver har ansvar for å koordinere og følge opp håndteringen av avvik. Kvalitetsrådgiver videresender avvik evt. innsendte forslag til forbedringer til rette ansvarlige.

Avvikshåndteringen består i å vurdere årsak, omfang og alvorlighetsgrad, samt planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak.

Kvalitetsrådgiver sender beskjed til melder av avviket (hvis ikke melder er anonym) om hvordan avviket er blitt håndtert og eventuelle iverksatte tiltak/når tiltaket er planlagt iverksatt. Du vil bli holdt anonym i den videre oppfølgingen av saken dersom du ønsker det.

Andre kanaler for innmelding av avvik og forbedringsforslag

Studenter oppfordres til å prøve å løse andre læringsmiljøsaker i samarbeid med studenttillitsvalgte eller studentrepresentanter i læringsmiljøutvalget.

Læringsplattformen itslearning har egne skjemaer for registrering av klager knyttet til eksamen.

 

Avvik og forbedringsforslag

Avvik og forbedringsforslag kan innmeldes anonymt.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.