• Du får tidsaktuell kompetanse! I kjølvannet av pandemien verden nå har vært gjennom, er psykisk helse mer tidsaktuelt og relevant enn noensinne. Det er behov for forebyggende og helsefremmende tiltak for å bevare god helse og å unngå utvikling av psykosomatiske plager og lidelser hos befolkningen, dette gjelder både i arbeid med barn, unge, voksne og også den eldre delen av befolkningen. Det å fremme trivsel og mestring i folks liv på ulike arenaer vil kunne ha stor betydning!

 

  • Studiet gir kompetanse som du kan bruke til mye forskjellig! Helsepsykologi og psykiske lidelser vil være relevant innenfor ulike yrker og arbeidssituasjoner. Studiet er blant annet relevant for deg som jobber i helse- og sosialsektoren, innen forebyggende helse eller i nær relasjon med mennesker i ulike aldersgrupper. Emnet er også aktuelt for deg som er interessert i psykologi og menneskers helse, og som vil lære mer om hvordan psykisk og fysisk helse kan ses i sammenheng.

 

  • AMH er en relativt liten høyskole, med nærhet mellom studenter og ansatte og et godt studentmiljø! Vi ønsker å skape et godt læringsmiljø hvor studentene drar nytte av å samarbeide og samhandle. Du vil få nær kjennskap til foreleserne og studentene gjennom studier hos oss.

 

  • Vi legger stor vekt på interaksjon og aktiv læring i undervisningen! Blant annet gjennom diskusjoner, gruppeaktiviteter og ferdighetstrening. Vi er også opptatt av å gjøre undervisningen virkelighetsnær, ved å bruke reelle og tenkte eksempler fra arbeidslivet. På denne måten vil kunnskapen du får være direkte relevant for arbeidslivet, og nyttig uansett om du er arbeidstaker eller leder.

 

  • Studiets omfang og gjennomføring er tilpasset deg som er i arbeid! Emnet består av fire samlinger i Oslo, og utgjør 12 studiepoeng. Hver samling går over fire dager fra torsdag ettermiddag tom søndag. Det er lagt slik fordi vi også ønsker å tilby studier for de som er i arbeid, men som samtidig ønsker å studere for faglig utvikling og å støtte opp arbeidserfaring med akademisk utdanning.

 

Les mer om studiet Helsepsykologi og psykiske lidelser HER