-En bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole gir oss et faglig solid grunnlag for videre legestudier, forteller Simon Moradi

Simon Moradi (26) studerer ved Medical University of Lodz i Polen, som er ett av to universiteter som Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)  har samarbeid med om legestudier.

Høyt faglig nivå

-Jeg erfarer at vi med bachelor i medisin fra AMH har veldig gode forutsetninger for å lykkes med legestudiene. Faglærerne ved AMH legger undervisningen på et nivå som matcher kompetansekravene som behøves for oss som studerer videre for å bli leger. Ved AMH er det også god kontakt mellom faglærere og studenter og dette bidrar til at hver av oss kan hente ut vårt læringspotensial, sier Simon engasjert.

Mange muligheter med en bachelor i medisin

-Mange som søker høyere utdanning etter videregående synes det kan være vanskelig å velge fremtidig yrkesvei. Når jeg valgte Atlantis Medisinske Høgskole var det også fordi jeg hadde lagt merke til de ulike valgmuligheter som en utdanning fra AMH gir. I tillegg til at vi kan søke opptak på legestudier i Polen eller Slovakia, har vi også grunnlag for å søke på kiropraktorstudier i Storbritannia og en rekke ulike masterstudier både i Norge og i andre land.

Allsidig erfaring før studiene

-Etter videregående hadde jeg en periode der jeg ikke riktig visste hvilken vei jeg skulle velge. Jeg var sosial og jobbet blant annet et par år på et eldresenter. Jeg visste at jeg ønsket å jobbe med mennesker og helse, og jeg var 23 år da jeg startet på studiene ved AMH. Her erfarte jeg et godt miljø i klassen og at faglærerne bruker god tid på faglig veiledning og motivasjon slik at vi har best mulig sjanse til å lykkes, forteller Simon Moradi entusiastisk.

Alle AMHs studier er offentlig godkjente

-Alle våre studier er offentlig godkjente, og dette gir en trygghet for at studiene våre holder høy faglig kvalitet, forteller prorektor Linn Christensen. Så synes jeg det er veldig gledelig å se at våre studenter velger ulike yrkesveier med bakgrunn i utdanningen fra AMH og at de benytter de samarbeidsavtalene vi har etablert med ulike universiteter, sier Christensen. Muligheten til å kunne velge alternative videre studier etter endt bachelor i medisin gir anledning til prøve ut om medisin er et riktig studievalg, før endelig valg av utdanning. Mange av våre studenter setter pris på denne valgmuligheten, avslutter Christensen.

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om studiemulighetene ved AMH? Se våre nettsider www.amh.no og ta gjerne også kontakt med en av våre studierådgivere Ingvild Steen Nøding eller Linn Engebretsen på studieveiledning@amh.no og tlf 66 81 87 00. Du finner oss også på Facebook. Velkommen til AMH!