Hvis du planlegger å søke videre studier i utlandet som krever autorisasjon som helsepersonell i Norge er det svært viktig at du setter deg inn i følgende informasjon vedrørende autorisasjon.

Studenter kan ikke få forhåndsgodkjent at en utenlandsk helsefaglig utdanning vil føre til autorisasjon i Norge. Når du tar en helsefaglig utdanning i utlandet må du søke om autorisasjon i Norge etter endt utdanning. Man søker om autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).

Vi gjør oppmerksom på at regelverk og enigheter vedrørende autorisasjon innad i EØS området og/eller mellom Norge og andre land er gjeldende i dag. AMH kan ikke gi noen garanti for at regelverk og enigheter forblir uendret. Studenter som vil søke opptak til videre utdanning i utlandet har selv ansvar for å sette seg inn i relevant informasjon, blant annet gjennom å følge de eksterne lenkene under.

Medisinstudiet

Innenfor EØS området er medisinstudiet regulert via yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Det vil si at dersom søker fremlegger et kvalifikasjonsbevis som gir rett til full yrkesutøvelse i utdanningslandet, vil man per i dag også oppnå full rett til yrket i Norge.

Per i dag finnes det en egen enighet om godkjenning av medisinstudiet ved polske læresteder.

Kiropraktorstudiet

Kiropraktikk ble offentlig godkjent som helseprofesjon i Norge i 1989, men det finnes ingen kiropraktorutdanning i Norge. Kiropraktikk er ikke en harmonisert utdanning innenfor EØS området. Det vil si at det ikke er noen automatikk i godkjenningen av denne utdanningen på tvers av EØS landene og søknader vurderes individuelt.

Det er også tilleggskrav for søkere som har gjennomført utdanningen sin utenfor EØS området. Dette betyr at søkere med helsefaglig utdanning fra Storbritannia (som kiropraktorstudiet ved USW) kan regne med en endring i krav på grunn av Brexit. I en overgangsperiode frem til 31. desember 2020 skal Storbritannia fortsatt behandles som om det er et EØS-land. Denne perioden kan bli forlenget dersom det blir enighet om dette mellom Storbritannia og EU.

Her finner du mer informasjon om tilleggskrav for søknad om autorisasjon for søkere utdannet utenfor EØS området.

 

Mer informasjon til studenter som ønsker å studere helsefag i utlandet finnes på Helsedirektoratets nettside.

Har du spørsmål om videre studier i utlandet? Ta gjerne kontakt med studierådgiver på e-post: studieveiledning@amh.no