Atlantis Holding AS, som er eier av Atlantis Medisinske Høgskole, har nå kjøpt fagskolen IFH. IFH tilbyr NOKUT-akkrediterte og anerkjente utdanninger innen Massasjeterapi og Soneterapi.

Vi ønsker å tilby flere mulige utdanningsveier allerede på et tidlig tidspunkt i utdanningsløpet!

Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) er en privat høyskole med akkrediterte studietilbud innen helsefag. Vi tilbyr alt fra halvårsstudier (30 studiepoeng) til bachelorgrader (180 studiepoeng). Vi har studiested i Oslo og i Spania (Fuengirola), samt nettskole. Våre utdanninger er forskningsbaserte med fokus på å gi et faglig fundament innen det aktuelle fagområdet. Mens Bachelor i medisin er utviklet for å gi grunnkompetanse innen medisinske fag og forebyggende arbeid, er Bachelor i ernæring både en teoretisk og en yrkesrettet utdanning som i tillegg til ernæringsfaglig grunnkompetanse gir praktiske ferdigheter i helsefremmende kostrådgivning og ernæringsopplysning. Begge bachelorene er tidsaktuelle med fokus på forebyggende helsearbeid, der helsekommunikasjon er et viktig element i utdanningen. Vi vektlegger fleksibilitet og det finnes muligheter for å bytte mellom studiesteder underveis – og mulighet for å starte med et kortere studium (halvårsstudium/årsstudium) før man bestemmer seg for hvilken bachelor man vil fortsette med!  Etter endt utdanning finnes også spennende videre utdanningsveier på masternivå for våre studenter.

Institutt for helhetsmedisin (IFH)  tilbyr i dag fagskoleutdanninger innen Massasjeterapi og Soneterapi (begge studiene går over 2 år deltid/gir 60 studiepoeng). Skolen er anerkjent og utdanner dyktige terapeuter. Fagskoleutdanning skiller seg fra høyere utdanning, den er mindre akademisk og mer praktisk. Høyere yrkesfaglig utdanning er stadig mer etterspurt, med kortere og praktisk rettede  utdanninger. I de senere årene har det vært økende fokus på fagskolene, og regjeringen vektlegger fagskolenes rolle i dagens utdanningsnorge.

Vi er entusiastiske over mulighetene samme eierskap nå gir! Vi ønsker å bygge videre på styrken ved begge utdanningsinstitusjoner og tilby spennende mulige kompletterende utdanninger. I tiden framover vil vi ha fokus på å samordne oss som to institusjoner under samme eierskap, og se på eventuelle muligheter dette gir for studenter ved begge institusjoner. Et viktig fokus i utdanningspolitikken i dag er å finne gode overgangsordninger mellom ulike utdanninger og utdanningsnivå. Vårt mål er å bidra til dette. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å utrede mulige videre utdanningsløp, om dette er etter et halvårsttudium, årsstudium/fagskoleutdanning eller etter fullført bachelor.