Prisen som årets bachelorkandidat 2017 ble tildelt Live Edvardsen Tonheim for faglig fremragende prestasjoner i løpet av bachelorstudiet. Om årets kandidat er det sagt at hun utmerker seg som strukturert, selvstendig og gjennomgående faglig sterk. Hun omtales som en positiv, hyggelig, omgjengelig og engasjert student. Live gir et ordentlig og solid inntrykk, og avsluttet tiden som nettstudent på bachelor i ernæring med å levere en sterk bacheloroppgave sammen med en medstudent. Tema for bacheloroppgaven var Underernæring i fosterlivet og risiko for hypertensjon, og oppgaven utmerket seg ved å være både faglig og språklig meget god.

Vi ønsker Live lykke til videre!