Prisen som årets bachelorkandidat 2016 ble tildelt Malene Larsen Gjerdalen for faglig fremragende prestasjoner i løpet av bachelorstudiet. Malene har vært tydelig og interessert tilstede på skolen, alltid med et vennlig smil på lur. Hun karakteriseres som en hyggelig og blid ung dame og gir et solid og godt inntrykk. Hun avsluttet tre tøffe studieår på bachelor i medisin med å levere en sterk bacheloroppgave sammen med 2 av sine medstudenter.

Vi ønsker Malene lykke til videre.