Trine Næss Henriksen, høyskolelektor/studieleder ernæring
Høgskolelektor/studieleder ernæring
Epost:trine@amh.no
Telefon:23 20 11 05

 

 

Studieleder i ernæring Trine Næss Henriksen har en master i ernæring fra Universitetet i Oslo. Trine skrev masteroppgave om barn og unges kosthold, og hun har tidligere jobbet med diabetes og kosthold på Folkehelseinstituttet.