Nancy Odden, førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Epost:nancy@amh.no
Telefon:23 20 11 06

 

 

Nancy Odden er klinisk ernæringsfysiolog og har en doktorgrad som omhandler nye inflammasjonsmarkører ved pre eklampsi (svangerskapsforgiftning).