Linn Christensen, prorektor/leder studieavdeling
Prorektor/leder studieavdeling
Epost:linn@amh.no