Ane Haaland, høyskolelektor
Gjesteforeleser

Ane Haaland er forsker, kommunikasjonspedagog og samfunnsviter. Haaland underviser og forsker både i Norge og internasjonalt. Hun har jobbet for UNICEF, WHO, Verdensbanken, London School of Hygiene & Tropical Medicin, Johns Hopkins University og flere institusjoner. Haaland har, sammen med helsepersonell i flere land, utviklet en modell for undervisning i fagområdet helsekommunikasjon. Helsekommunikasjon er da også fagtema når hun gjesteforeleser for AMHs medisin- og ernæringsstudenter.