Helsedirektoratet har godkjent vår søknad om å tilby Kompletterende kurs for helsepersonell med utdanning utenfor EØS-området!

Helsedirektoratet vurderer kvalifikasjoner og innvilger autorisasjon som helsepersonell i Norge. For helsepersonell med utdanning utenfor EØS-området er kurs i nasjonale fag, eller tilsvarende kurs godkjent av Helsedirektoratet, obligatorisk for å få autorisasjon. Leger, sykepleiere, tannleger og farmasøyter må i tillegg gjennomføre kurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Fullført og bestått kurs ved Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) er godkjent av Helsedirektoratet som kurs tilsvarende nasjonale fag og kurs i legemiddelhåndtering. Kursene ved AMH er nettbaserte og gjennomføres i digitalt klasserom.

Kurs tilsvarende nasjonale fag omhandler oppbygningen og organiseringen av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder. Kurset inkluderer i tillegg et eget emne i teknologi og digital kompetanse som skal gi kunnskap om digitale løsninger i helsetjenesten. Kurs i legemiddelhåndtering tar for seg regelverk, rekvireringsrett, legemiddelhåndtering og medikamentregning.

Les mer om kursene HER

Vi er glade for Helsedirektoratets godkjennelse av dette kurstilbudet. Kursene passer godt med høyskolens faglige profil og vår strategi om å tilby Helsekunnskap for fremtiden!

 Linn Chistensen / Prorektor ved AMH