Ny undervisningsteknologi og pedagogisk plan for skolestudenter

Høyskolen starter nå med enkelte undervisningsøkter online ved hjelp av verktøyet Zoom Education. De siste ukene har vi jobbet hardt for å sikre at våre studenter skal få et så godt undervisningstilbud som mulig, i den vanskelige situasjonen vi nå alle er i.

Nye pedagogiske planer er utarbeidet, eller er under utvikling, for å gi skolestudentene et godt undervisningstilbud. Studentene har allerede fått tilgang til digitalt læringsmateriell for aktuelle temaer. Fra og med mandag 23.mars implementerer vi nytt undervisningsopplegg for skolestudenter.

Studentene som har valgt skolestudier har valgt dette fordi de ønsker klasseromsundervisning og gjerne en noe tettere oppfølging enn nettstudenter. Den nye undervisningsplanen for skolestudenter kombinerer flere læringselementer, så som videoforelesninger, sanntids repetisjonsundervisning i digitalt klasserom og ukentlig oppfølging ved hjelp av fagchat. Obligatoriske arbeidskrav med oppmøtekrav på skolen i Oslo erstattes med alternative løsninger der oppmøte ikke blir nødvendig.

Samlet sett har vi funnet en modell som vil gi et godt læringsutbytte tilpasset spesielt med tanke på skolestudentene og deres læringsprofil. Vårt mål er at studentene skal kunne gjennomføre studiene som vanlig og på normert tid.

Vi ønsker våre skolestudenter velkommen til tilpasset undervisningsopplegg neste uke!