Nå kan du søke 4-årige medisinstudier ved University of Nicosia (UNIC) etter fullført bachelor i medisin ved AMH!

Samarbeidet mellom de to utdanningsinstitusjonene gir studenter med fullført bachelorgrad i medisin fra AMH fritak for det første året av det femårige profesjonsstudiet i medisin (Graduate Entry MD Programme) ved UNIC. Ved fullført fireårig profesjonsløp i Kypros oppnås graden «Doctor of Medicine». Praksis er inkludert i det 4-årige utdanningsløpet.

Graduate Entry MD Programme ved University of Nicosia er et profesjonsstudium i medisin for studenter som allerede innehar en høyere grads utdanning. GEMD-programmet er utviklet i samsvar med EUs yrkeskvalifikasjonsdirektivs kriterier (søknad om formell godkjenning er under behandling), er akkreditert av kvalitetsorganet for høyere utdanning i Kypros (CYQAA) og følger standard for World Federation for Medical Education (WFME). Programmet danner derav et godt grunnlag for studenter som ønsker å praktisere medisin i EU/EØS.

Med sitt milde og varme middelhavsklima danner øya Kypros en studenttilværelse ulikt noe annet. Medisinstudiet i Nicosia har i tillegg en naturlig oppbygning fra medisinske basalfag og pre-kliniske fag de første årene, til en større andel klinisk og praksisbasert tilnærming de to siste årene. Som det største universitetet på Kypros har også universitetet lang erfaring med profesjonsstudier på engelsk og du blir del av et stort internasjonalt studentmiljø.
Les mer om opptakskrav, universitetet og medisinstudiet her.

Ønsker du  studieveiledning? Ta kontakt så finner vi tid til deg!