Kost og ernæring

Vår 2018

Nett Fulltid: Halvårsstudium i kost og ernæring, fulltid Nett V18

Nett Deltid: Halvårsstudium i kost og ernæring, deltid Nett V18

Nett Deltid: Halvårsstudium i kost og ernæring, deltid Nett V18 (søkere fra Folkeuniversitetet)

Høst 2018

Nett Fulltid: Halvårsstudium i kost og ernæring, fulltid Nett H18

Nett Deltid: Halvårsstudium i kost og ernæring, deltid Nett H18

Nett Deltid: Halvårsstudium i kost og ernæring, deltid Nett H18 (søkere fra Folkeuniversitetet)