Bachelor i ernæring
BACHELOR I ERNÆRING
BACHELOR I MEDISIN
Grunnleggende medisin
GRUNNLEGGENDE MEDISIN
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING
KOST OG ERNÆRING
Anatomi og fysiologi
ANATOMI OG FYSIOLOGI

___

Ønsker du veiledning kan du ta kontakt på telefon eller e-post: 23 20 11 00/ studieveiledning@amh.no.