Studier på nett

Studiet passer perfekt for deg som ikke har mulighet til å følge vanlig undervisning, enten fordi du bor langt unna eller ønsker større fleksibilitet når det gjelder tidspunkt for studier og forelesninger.

Studier på nett

Nettskolen - et fleksibelt tilbud

Som nettstudent har du større fleksibilitet enn som skolestudent. Atlantis har over 10 års erfaring med nettskoledrift og vi har det siste året videreutviklet nettskolen for å optimalisere læringsrommet og gjøre vårt pedagogiske opplegg enda bedre.

Studieforløp

Vi benytter læringsplattformen Its learning der du finner all informasjon og veiledning som du trenger i løpet av studiet. Studiet er organisert slik at du via en planlegger vil få informasjon om hvilke emner og tema du bør jobbe med til hvilken tid, for å komme deg gjennom hele faget innen eksamen.

Du vil få tilgang til forelesninger på videofiler som du kan laste ned og se så ofte du vil, i tillegg til andre digitale læringsressurser som animasjoner og interaktive tester. Skriftlige introduksjonspresentasjoner til ulike tema i pensum finnes også på læringsplattformen. Disse danner grunnlag for videre egenstudier i pensumlitteratur som bøker, artikler og rapporter.

Nettsamlinger

I løpet av et treårig bachelorstudium vil det være flere nettsamlinger ved skolen i Oslo. På samlingene vil det være fokus på praktiske øvelser, sammendrag av viktige emner og repetisjon i forkant av hver eksamen. Flere av samlingene er obligatoriske for å sikre at våre nettstudenter får undervisning og veiledning i de deler av studiet som ikke kan undervises over nett.

Nettsamlingene er hyggelige sosialt og danner grunnlag for samarbeid og diskusjon mellom nettstudenter. Nettsamlingene bidrar til å sikre god studieprogresjon (fremdrift i studiet) blant studentene. Antall samlinger, og om de er frivillige eller obligatoriske, varierer fra fag til fag. Nettstudenter bør imidlertid beregne å delta på samlinger i Oslo minst en til tre ganger per semester. Du får informasjon om samlingene god tid i forveien.

Obligatoriske oppgaver

De obligatoriske oppgavene bidrar til å fremme at studenten oppnår læringsutbyttet i emnet og er relevant for eksamen. Studenten får skriftlig tilbakemelding på skriftlige arbeidskrav underveis i arbeidsprosessen slik at han/hun kan lære av prosessen og arbeidet. Obligatoriske arbeidsoppgaver skal leveres innen en angitt frist og må bestås for å kunne ta eksamen. Antall og type obligatoriske oppgaver varierer på de ulike emnene i studiet.

Interaktivt læringsmiljø

Som nettstudent ved Atlantis Medisinske Høgskole er du del av et interaktivt læringsmiljø. Vi tilrettelegger slik at du som nettstudent ikke blir sittende alene med studiene. Du vil delta i kollokviegrupper og får tilgang på kollokvierom og diskusjonsforum, samt får oppfølging av faglærer via epost og fagchat. Alle e-posthenvendelser besvares innen kort tid, og ytterligere avtaler om hjelp og veiledning kan avtales ved behov.

Vi gjør vårt ytterste for å følge opp deg som nettstudent. Likevel vil vi legge til at nettstudier stiller høyere krav til at studenten selv må arbeide målrettet og strukturert med fagstoffet.

Eksamen


Nettstudier ved Atlantis Medisinske Høgskole starter to ganger i året, enten i januar eller august. Studenter som starter sine studier i høstsemesteret (august) gjennomfører eksamen i desember (deltidsstudenter må ta eksamen i mai). Studenter som starter på sine studier i januar, må ta eksamen i mai (deltidsstudenter må ta eksamen i desember). Kontinuasjonseksamen avholdes i januar og august.

Ulike eksamensformer benyttes gjennom studiet avhengig av hvilken eksamensform som er best egnet til å måle læringsutbyttet av de ulike emnene i studiet. Blant eksamensformene benytter vi flervalgsoppgaver (multiple choice questions (MCQ)), skriftlig skoleeksamener, hjemmeeksamen over 48 timer (AMH benytter hjemmeeksamen kun i Grunnleggende ernæring 2), og muntlig gruppeeksamen. Flere semestre har mindre deleksamener som utgjør en viss prosent av den avsluttende karakteren i emnet. Ved enkelte eksamener kan du søke om å få ta eksamen eksternt på et våre godkjente eksamenslokaler i nærheten av der du bor.

Det er egne regler som gjelder for dette, så ta kontakt med eksamensansvarlig hvis dette er aktuelt for deg. Dersom du tar eksamen i utlandet, kan du søke om å få ta den på en ambassade eller et konsulat.

Arbeidsomfang

Et heltids studieår ved Atlantis Medisinske Høgskole utgjør 60 studiepoeng og tilsvarer 1600-1700 arbeidstimer. Forventet arbeidsomfang ved heltidsstudier tilsvarer således en fulltidsjobb. Nettstudium gir deg mer fleksibilitet enn skolestudier, og større mulighet til å studere når det passer for deg-  det er likevel viktig å være klar over at arbeidsbelastningen på nettstudier er den samme som ved ordinære skolestudier. Dersom du ikke har anledning til å studere på fulltid, kan deltidsstudier på nett være en fin løsning.

 

Studier på nett

 Bachelor i medisin

Studier på nett

Bachelor i ernæring

 

Studier på nettÅrsstudium i grunnleggende medisin