Forkurs i kjemi

Studenter som ikke har kjemi fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å gjennomføre et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Kurset er forbeholdt Atlantis-studenter, og har som mål å gi studentene grunnleggende kunnskaper i kjemi.

Forkurs i kjemi

Les mer om:

Kjemitesten under kan gi deg en indikasjon på hvordan du ligger an i forhold til det kunnskapsnivået vi anbefaler for å starte på studiene hos oss.

Forkurset er på totalt 20 timer fordelt på 4 dager.

Forkurs for studier med start høst 2015 holdes på Atlantis i Oslo fra 4.- 7. august, alle dager fra kl. 10.00 - 15.00.

Studenter som ikke har anledning til å delta på forkurset i Oslo, kan gjennomføre kurset på nettskolen vår.

Kursavgift: Kr 2.500 inkl. kursmateriell.

Det undervises i følgende emner:

 • Atomer/molekyler/ioner

 • Elektronfordeling

 • Periodesystemet

 • Kjemiske bindinger

 • Molekylstrukturer

 • Stoffmengde og konsentrasjon

 • Kjemiske reaksjoner

 • Reaksjonsfart og likevekt

 • Syrer og baser

 • Energi, uorden og spontanitet

 • Organisk kjemi

 

Vil du teste kunnskapene dine i kjemi så kan du prøve deg på testen nedenfor:

 • Kjemitest:
Last ned filKJEMITEST.pdf(7 7kb)
 • Fasit kjemitest
Last ned filKJEMITEST FASIT.pdf(8 1kb)

Har du spørsmål vedr. forkurset i Oslo eller på nett, ta kontakt med kursansvarlig Tomm-Espen Strøm på epost  testrom@amh.no

 

Kurs i Kjemi 1 og 2

Dette er en mer omfattende gjennomgang av den grunnleggende kjemien.

Vi tilbyr Kjemi 1 og 2 ved Atlantis i Spania og på nettskolen vår. Hvis du planlegger å ta en mastergrad i ernæring, eller ønsker å gå videre på profesjonsstudiet i medisin, anbefaler vi at du tar kjemi dersom du ikke har hatt undervisning i dette faget på videregående skole. Det er ingen eksamen på dette kurset. Vil du avlegge offentlig eksamen, kan du melde deg opp som privatist.

Oppmelding skjer ved privatistkontoret eller ved den enkelte videregående skole i den kommunen du er folkeregistrert.