Forskning og utvikling

Forskningsvirksomheten ved AMH skal bidra til kunnskapsbasert læring, og studentene skal bli kjent med den rollen forskning spiller i moderne medisin- og ernæringsfag.

Forskning og utvikling

Les mer om:

 
AMH ønsker å utdanne studenter som kan lese, forstå og kritisk vurdere vitenskapelige artikler. Ved å trekke FoU-arbeidet inn i undervisningen er det vårt mål at studentene skal utvikle forskningskompetanse og en vitenskapelig holdning til faget.

Aktuelle tema er nå:

  • Evidensbasert praksis: metodeutvikling og forskningspolitikk

  • Sammenhengen mellom kosthold og helse, og mellom fysisk aktivitet og helse

  • Sosiale forhold relatert til geografisk tilhørighet og utdanningsnivå vedrørende helse og livsstil

  • Basalmedisinsk forskning innen molekylærbiologi, cellebiologi, toksikologi og fysiologi


Mere om hva den enkelte lærer forsker på finner du under “publikasjoner”
i menyen til venstre.