Fagavdelingen

De fagansatte ved Atlantis Medisinske Høgskole legger mye stolthet i å være faglig fremragende og engasjerte formidlere.

Fagavdelingen

Tomm-Espen Strøm

 • Høgskoledirektør/fungerende rektor
 • Telefon: (+47) 230 07 350
 • E-post: testrom@amh.no

260x150-Tomm-Espen-Strøm-høgskoeldirektør-Atlantis-foto-Kyrre-Lien-2012.jpg

Simen Myhre

 • Førsteamanuensis, PhD
 • Telefon: (+47) 230 07 375
 • E-post: simen@amh.no

Studieleder i medisin Simen Myhre har doktorgrad i molekylærbiologi fra UiO. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Radiumhospitalet hvor han fortsatt forsker på geners og proteiners rolle i brystkreft. Han har også undervist i realfag på videregående skole.

260x183-Simen-Myhre-litt-retu-frsteamanuensis-Atlantis-foto-Thomas-ijordet-2012.gif

Trine Næss Henriksen

 • Høgskolelektor
 • Telefon: (+47) 230 07 379
 • E-post: trine@amh.no

Studieleder i ernæring Trine Næss Henriksen har en master i ernæring fra Universitetet i Oslo. Trine skrev masteroppgave om barn og unges kosthold, og hun har tidligere jobbet med diabetes og kosthold på Folkehelseinstituttet.

260x183 Tine ernæring 1.jpg

Carine Aukner

 • Høgskolelektor (I permisjon)
 • Telefon: (+47) 230 07 389
 • E-post: carine@amh.no

Carine Aukner har bred erfaring med ernæring til eldre etter å ha tatt sin mastergrad i klinisk ernæring på dette emnet ved UiO.

260x183-Carine-Aukner-H�gskolelektor,-foto-Kyrre-Lien-2011.jpg

Lisa Ha

 • Førsteamanuensis, PhD
 • Telefon: (+47) 230 07 380
 • E-post: lisa@amh.no

Lisa Ha er klinisk ernæringsfysiolog og har en doktorgrad som omhandler ernæring til eldre slagpasienter. Lisa er ansvarlig for studentklinikken ved AMH sammen med Anette. Lisa har lang klinisk erfaring fra sykehuset i Fredrikstad.

260x183-Lisa-Ha-Atlantis-Foto-Kyrre-Lien-2012.gif

Tirill Medin

 • Førsteamanuensis, PhD
 • Telefon: (+47) 230 07 389
 • E-post: tirill@amh.no

Tirill.jpg

Nancy Odden

 • Førsteamanuensis, PhD
 • Telefon: (+47) 230 07 381
 • E-post: nancy@amh.no

Nancy Odden er klinisk ernæringsfysiolog og har en doktorgrad som omhandler nye inflammasjonsmarkører ved pre eklampsi (svangerskapsforgiftning).

Nancy-odden-KEF-atlantis-medisinske-hØgksole,-foto-Kyrre-Lien-2012.jpg

Thomas Olsen

 • Høgskolelektor
 • Telefon: (+47) 230 07 394
 • E-post: thomas@amh.no

Thomas har mastergrad i Human ernæring fra Universitetet i Bergen og skrev masteroppgave om en-karbon- og energimetabolisme. Han har også jobbet i flere år som ernæringsrådgiver.

260x183ThomasOlsenAMHernring.jpg

Trude Marie Haug

 • Førsteamanuensis, PhD
 • Telefon: (+47) 230 07 382
 • E-post: trude@amh.no

Trude M. Haug er fysiolog, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har lang forskererfaring innen elektrofysiologi og nevroendokrinologi, for tiden med fokus på nevroendokrin regulering av pubertet og reproduksjon.

260x183Trude.jpg

Sverre Larsstuvold Sand

 • Førsteamanuensis, PhD
 • Telefon: (+47) 230 07 384
 • E-post: sverre@amh.no

260x183 Sverre medisin bilde.jpg

Liv Okkenhaug

260x183 liv.jpg

Bente Øvrebø

Bente har en mastergrad i klinisk helsevitenskap med spesialisering i fedme og helse fra NTNU. Hennes masteroppgave tok for seg livsstils- og kirurgisk behandling av sykelig fedme.

260x180 bente.jpg

Ditta Valsdottir

Ditta Valsdottir har cand.sci fra Norges Idrettshøgskole. Hennes master omhandlet endinger i ekspressjon av melkesyretransportører i skjelettmuskelceller etter kryss-reinnervering på rotter. Hun er også utdannet kroppsøvningslærer og har spesialpedagogikk innen fysisk aktivitet og idrett. Ditta er stipendiat og forsker på trening, diett og insulinsensitivitet.

Ditta-Valsdottir-sitpendiat-atlantis-Medisinske-Høgskole,-foto-Kyrre-Lien-2012.jpg

Mohsen Zangani

Mohsen-Zangani-rektor-ved-Atlantis-Medisinske-Høgskole,-foto-Kyrre-Lien-2011.jpg