Fagavdelingen

De fagansatte ved Atlantis Medisinske Høgskole legger mye stolthet i å være faglig fremragende og engasjerte formidlere.

Fagavdelingen

Tomm-Espen Strøm

 • Høgskoledirektør/fungerende rektor
 • Telefon: (+47) 668 18 700
 • E-post: testrom@amh.no

260x150-Tomm-Espen-Strøm-høgskoeldirektør-Atlantis-foto-Kyrre-Lien-2012.jpg

Trine Næss Henriksen

 • Høgskolelektor
 • Telefon: (+47) 668 18 720
 • E-post: trine@amh.no

Studieleder i ernæring Trine Næss Henriksen har en master i ernæring fra Universitetet i Oslo. Trine skrev masteroppgave om barn og unges kosthold, og hun har tidligere jobbet med diabetes og kosthold på Folkehelseinstituttet.

260x183 Tine ernæring 1.jpg

Carine Aukner

Carine Aukner har bred erfaring med ernæring til eldre etter å ha tatt sin mastergrad i klinisk ernæring på dette emnet ved UiO.

260x183-Carine-Aukner-H�gskolelektor,-foto-Kyrre-Lien-2011.jpg

Tirill Medin

 • Førsteamanuensis, PhD
 • Telefon: (+47) 668 18 707
 • E-post: tirill@amh.no

Tirill.jpg

Nancy Odden

 • Førsteamanuensis, PhD
 • Telefon: (+47) 668 18 721
 • E-post: nancy@amh.no

Nancy Odden er klinisk ernæringsfysiolog og har en doktorgrad som omhandler nye inflammasjonsmarkører ved pre eklampsi (svangerskapsforgiftning).

Nancy-odden-KEF-atlantis-medisinske-hØgksole,-foto-Kyrre-Lien-2012.jpg

Thomas Olsen

 • Høgskolelektor
 • Telefon: (+47) 668 18 710
 • E-post: thomas@amh.no

Thomas har mastergrad i Human ernæring fra Universitetet i Bergen og skrev masteroppgave om en-karbon- og energimetabolisme. Han har også jobbet i flere år som ernæringsrådgiver.

260x183ThomasOlsenAMHernring.jpg

Trude Marie Haug

 • Førsteamanuensis, PhD
 • Telefon: (+47) 668 18 709
 • E-post: trude@amh.no

Trude M. Haug er fysiolog, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har lang forskererfaring innen elektrofysiologi og nevroendokrinologi, for tiden med fokus på nevroendokrin regulering av pubertet og reproduksjon.

260x183Trude.jpg

Sverre Larsstuvold Sand

260x183 Sverre medisin bilde.jpg

Liv Okkenhaug

260x183 liv.jpg

Bente Øvrebø

 • Høgskolelektor
 • Telefon: (+47) 668 18 714
 • E-post: bente@amh.no

Bente har en mastergrad i klinisk helsevitenskap med spesialisering i fedme og helse fra NTNU. Hennes masteroppgave tok for seg livsstils- og kirurgisk behandling av sykelig fedme.

260x180 bente.jpg

Ditta Valsdottir

Ditta Valsdottir har cand.sci fra Norges Idrettshøgskole. Hennes master omhandlet endinger i ekspressjon av melkesyretransportører i skjelettmuskelceller etter kryss-reinnervering på rotter. Hun er også utdannet kroppsøvningslærer og har spesialpedagogikk innen fysisk aktivitet og idrett. Ditta er stipendiat og forsker på trening, diett og insulinsensitivitet.

Ditta-Valsdottir-sitpendiat-atlantis-Medisinske-Høgskole,-foto-Kyrre-Lien-2012.jpg