Fagavdelingen

De fagansatte ved Atlantis Medisinske Høgskole legger mye stolthet i å være faglig fremragende og engasjerte formidlere.

Fagavdelingen

Mohsen Zangani

Mohsen-Zangani-rektor-ved-Atlantis-Medisinske-Høgskole,-foto-Kyrre-Lien-2011.jpg

Eivind Andersen PhD

 • Førsteamanuensis
 • Telefon: (+47) 230 07 393
 • E-post: eivind@amh.no

(i permisjon)

Eivind-Andersen-førsteamanuensis-Atlantis-Medisinske-Høgskole-foto-Kyrre-LIen-2012.jpg

Jo Bruusgaard PhD

 • Førsteamanuensis
 • Telefon: (+47) 230 07 382
 • E-post: jo@amh.no

Jo C. Bruusgaard er FOU-leder og førsteamauensis ved AMH. Jo tok doktorgraden i 2005 i fysiologi og forsker på cellebiologien bak muskelvekst og muskelsvinn. Jo underviser hovesdakslig i cellebiologi og fysiologi ved AMH.

Jo-bruusgaad-førsteamanuensis-atlantis,-foto-kyrre-lien-2011.jpg

Linn Christensen

 • Prorektor for kvalitet og utvikling
 • Telefon: (+47) 230 07 391
 • E-post: linn@amh.no

260x183-Linn-Atlantis-foto-Kyrre-Lien-2012.gif

Julia Aneth Mbalilaki PhD

 • Førsteamanuensis
 • Telefon: (+47) 230 07 378
 • E-post: julia@amh.no

Julia-Mbalilaki-førsteamanuensis-atlantis-Medisinske-Høgskole-foto-Kyrre-LIen-2012.jpg

Carine Aukner

 • Høgskolelektor
 • Telefon: (+47) 230 07 389
 • E-post: carine@amh.no

Carine Aukner har bred erfaring med ernæring til eldre etter å ha tatt sin mastergrad i klinisk ernæring på dette emnet ved UiO.

260x183-Carine-Aukner-H�gskolelektor,-foto-Kyrre-Lien-2011.jpg

Lisa Ha PhD

 • Førsteamanuensis
 • Telefon: (+47) 230 07 380
 • E-post: lisa@amh.no

Lisa Ha er klinisk ernæringsfysiolog og har en doktorgrad som omhandler ernæring til eldre slagpasienter. Lisa er ansvarlig for studentklinikken ved AMH sammen med Anette. Lisa har lang klinisk erfaring fra sykehuset i Fredrikstad.

260x183-Lisa-Ha-Atlantis-Foto-Kyrre-Lien-2012.gif

Marianne Molin PhD

Marianne Molin har master i samfunnsernæring , samt en doktorgrad fra Universitetet i Oslo som omhandler arsenforbindelser i sjømat. Marianne er leder i Norsk Forening for Ernæringsfysiologer (NFE).

260x183-Marianne-Atlantis-foto-Kyrre-Lien-2012.gif

Simen Myhre PhD

 • Førsteamanuensis
 • Telefon: (+47) 230 07 375
 • E-post: simen@amh.no

Simen har doktorgrad i molekylærbiologi fra UiO. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Radiumhospitalet hvor han fortsatt forsker på geners og proteiners rolle i brystkreft. Han har også undervist i realfag på videregående skole.

260x183-Simen-Myhre-litt-retu-frsteamanuensis-Atlantis-foto-Thomas-ijordet-2012.gif

Trine Næss Henriksen

 • Høgskolelektor
 • Telefon: (+47) 230 07 379
 • E-post: trine@amh.no

Trine Næss Henriksen har en master i ernæring fra Universitetet i Oslo. Trine skrev masteroppgave i HEIA-prosjektet om tilgjengeligheten av ulike typer mat og drikke i hjemmet til ungdommer og deres kostvaner.

260x183 Tine ernæring 1.jpg

Nancy Odden PhD

 • Førsteamanuensis
 • Telefon: (+47) 230 07 381
 • E-post: nancy@amh.no

Nancy Odden er klinisk ernæringsfysiolog og har en doktorgrad som omhandler nye inflammasjonsmarkører ved pre eklampsi (svangerskapsforgiftning).

Nancy-odden-KEF-atlantis-medisinske-hØgksole,-foto-Kyrre-Lien-2012.jpg

Martin Strand PhD

 • Førsteamanuensis
 • Telefon: (+47) 230 07 383
 • E-post: martin@amh.no

Martin Strand er biokjemiker og førsteamanuensis. Martin har en doktorgrad som omhandler ”Sonic Hegdehog” signalveien inne i cellene. Martin er kjent blant studentene for sin evne til å gjøre avansert biokjemi-pensum lettere forståelig.

Martin-Strand-Høgskolelektor-atlantis-Medisinske-Høgskole-foto-Kyrre-Lien-2011.jpg

Katinka Stray Frazier

 • Høgskolelektor, stasjonert i Spania
 • Telefon: (+47) 230 07 350
 • E-post: katinka@amh.no

Katinka Stray Frazier er klinisk ernæringsfysiolog. Hennes master omhandlet myokinsekresjon fra humane skjelettmuskelceller i kultur. Studien undersøkte muskelcellers frigjøring av proteiner som kan forklare hvorfor fysisk aktivitet fører til bedre helse.

260x183-katinka-Atlantis-Medisinske-Høgskole.jpg

Kjetil Johnsen

 • Høgskolelærer
 • Telefon: (+47) 230 07 390
 • E-post: kjetil@amh.no

Kjetil-Jonsen-faglærer-ved-Atlantis-Medisinske-Høgskole,-foto-Kyrre-Lien-2012.jpg

Sverre Larsstuvold Sand PhD

 • Førsteamanuensis
 • Telefon: (+47) 230 07 384
 • E-post: sverre@amh.no

260x183 Sverre medisin bilde.jpg

Liv Okkenhaug

 • Høgskolelektor, stasjonert i Spania
 • E-post: liv@amh.no

+34 952 19 74 40

260x183 liv.jpg

Anette Skarpaas

 • Høgskolelektor
 • Telefon: (+47) 230 07 376
 • E-post: anette@amh.no

Anette Skarpaas er klinisk ernæringsfysiolog. Hun har jobbet i flere år med kostholdsveiledning på sykehus og i det private. Anette har ansvar for Atlantis studentklinikk der hun til daglig veileder studenter i deres møte med klienter.

260x183-Anette-Atlantis-Foto-Kyrre-Lien-2012.gif

Ditta Valsdottir

Ditta Valsdottir har cand.sci fra Norges Idrettshøgskole. Hennes master omhandlet endinger i ekspressjon av melkesyretransportører i skjelettmuskelceller etter kryss-reinnervering på rotter. Hun er også utdannet kroppsøvningslærer og har spesialpedagogikk innen fysisk aktivitet og idrett. Ditta er stipendiat og forsker på trening, diett og insulinsensitivitet.

Ditta-Valsdottir-sitpendiat-atlantis-Medisinske-Høgskole,-foto-Kyrre-Lien-2012.jpg