Konferanse på Island om næringsstoffanbefalinger.

Ernæringsavdelingen ved Altantis Medisinske Høgskole var tilstede ved presentasjonen av utkast til nye nordiske næringsstoffanbefalinger!

Konferanse på Island om næringsstoffanbefalinger.

 

Fra 3 til 5. juni ble Nordic Nutrition Conference avholdt i Reykjavik på Island. Fra ernæringsavdelingen reiste førsteamanuensis Christine Henriksen og studieleder og førsteamanuensis Ane Westerberg, for å overvære presentasjonen av utkast til nye nordiske næringsstoffanbefalinger.

Det ble foreslått flere endringer i forhold til de nåværende anbefalingene. Disse endringene baserer seg på gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen foretatt av såkalte ekspertgrupper. Ekspertgruppene har etter litteraturgjennomgangen kommet med en anbefaling til arbeidsgruppen som har hatt hovedansvaret for å utarbeide de nye nordiske næringsstoffanbefalingene.Hovedendringene i utkastet til nye nordiske næringsstoffanbefalinger var særlig et økt fokus på matvarer fremfor næringsstoffer. Dette minner om de norske ”Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer” som ble utgitt i 2011. Det anbefales et kosthold med mye fiberrike matvarer som  grønnsaker, frukt, bær, belgfrukter og fullkornsprodukter sammen med fisk, skalldyr, vegetabilske oljer og meieriprodukter med lavt fettinnhold. Inntak av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukkerrike matvarer bør begrenses.I utkast til nye anbefalinger fjernes grenseverdier for energi som bør komme fra karbohydrater. Den øvre grensen for fett økes i prinsippet til 40 energiprosent, da den anbefalte mengden energi som kan komme fra en umettede fettsyrer er økt. Disse endringene skapte noe diskusjon blant deltagerne på kongressen ettersom man frykter at publikum skal oppfatte at man vil redusere på karbohydratinntaket og øke fettinntaket i kosten. Dette er imidlertid ikke hensikten med anbefalingene. For å oppnå anbefalt inntak av fiber og mikronæringsstoffer vil det være viktig å inkludere karbohydratkilder i form av fullkornsprodukter og grønnsaker i kosten.Blant mikronæringsstoffene ble anbefalt inntak av vitamin D og selen foreslått økt.
Anbefalingen for jod til gravide og ammende kvinner er fremdeles til vurdering.

Næringsstoffanbefalingene skal i løpet av høsten ut på høring i de nordiske landene før de skal endelig vedtas rundt årsskiftet.

Klikk her for mer informasjon om andbefalingene og den videre prosessen på Nordic Nutrition Recommendations sine sider.