Atlantis er fra høsten 2012 tilknyttet SiO

Atlantis er fra og med høstsemesteret i 2012 tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO.

Våre studenter kan da ved betalt semsteravgift (til SiO) benytte seg av SiOs velferdstilbud. Alle Oslo-studenter må betale semesteravgift til SiO. For Spania- og nettstudenter er betaling av semesteravgift frivillig (mer info om frivillig betaling kommer i eget oppslag på Its learning) . Semesteravgiften er på kr 550, og faktureres sammen med studieavgiften i august.

Du kan søke bolig eller barnehage for høsten allerede nå!

Søk studentbolig nå!

Har du barn kan du søke plass i en av SiOs 11 studentbarnehager. SiO har 600 plasser for barn i alderen 8 mnd – 6 år, og har pedagoger i alle avdelinger.  Barnehagene ligger på Kringsjå, Sogn, Blindern, Bislett og Solli plass. For opptak i august er det lurt å søke så tidlig som mulig, siden søknadene rangeres etter søketidspunkt.

Søk barnehageplass her.

SiO har en rekke andre tjenester som du som student ved Atlantis kan benytte: Studentidrett med fire flotte treningssentre, Studenthelsetjeneste med allmennleger, psykologer/psykiatere og tannleger, Studentrådgivning, Studentkafeer og Akademika bokhandel.

Les mer på SiO