Her har vi samlet informasjon om masterprogrammer i Norge som er aktuelle for studenter med bachelor i ernæring eller bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole:

Dette er ett utvalg av masterprogram i Norge som kan være aktuelle for studenter med bachelor i ernæring og medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole. Interesserte studenter må selv gå inn på hjemmesiden til de ulike lærestedene for å hente mer informasjon. Opptakskravene kan variere, og som hovedregel er det bachelorgrad med C i snitt. Alle søkere til masterprogram vurderes individuelt, og spørsmål vedrørende opptak rettes til studierådgiver eller opptakskontoret på de ulike masterprogrammene. 

 

Masterprogrammer som er aktuelle for studenter med bachelorgrad i ernæring eller bachelorgrad i medisin fra AMH: 

Høgskolen i Bergen:

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

Høgskolen i Hedmark:

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Høgskolen i Oslo og Akershus:

Masterstudium i empowerment og helsefremmende arbeid

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:

Master i folkehelsevitenskap

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

Master i klinisk helsevitenskap – fedme og helse

Master of Science in Public Health – specializing in Global Health (Folkehelsevitenskap)

Master of Science in Exercise Physiology (Treningsfysiologi)

Universitetet i Agder:

Master i folkehelsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap

Master i psykisk helsearbeid. NB! Kreves ett års relevant praksis.

Universitetet i Bergen:

Master’s Programme in Global Health

Masterprogram i helsefag – Helsefremjande arbeid og helsepsykologi

Universitetet i Oslo:

International Community Health (master – two years)

Universitetet i Stavanger:

Master i helsevitenskap

 

Masterprogrammer som er aktuelle for studenter med bachelorgrad i ernæring fra Atlantis Medisinske Høgskole:

Høgskolen i Oslo og Akershus:

Masterstudium i samfunnsernæring

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:

Master i Matvitenskap – Mat, ernæring og helse*

Master i Matvitenskap – Produksjon og produktutvikling*

Master i Matvitenskap – Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene*

* Med en bachelor i ernæring fra AMH og en fagkombinasjon på 70 studiepoeng ved NMBU er AMH-studenter kvalifisert til å søke om opptak til masterprogrammene i matvitenskap.

Universitetet i Bergen:

Masterprogram i ernæring – Human ernæring*

* Søkere med en bachelorgrad i ernæring fra AMH må supplere sin bachelor med realfaglige emner for å kunne kvalifisere seg for opptak til master i human ernæring ved UiB. AMH-studenter må supplere med emner tilsvarende minimum 20 sp. kjemi/biokjemi med laboratorieøvinger og minimum 20 sp. molekylærbiologi/biologi.

 

Masterprogrammer som er aktuelle for studenter med bachelorgrad i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole:

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

Master of Science in Neuroscience (Nevrovitenskap)

Master i bevegelsesvitenskap

 

For spørsmål, ta gjerne kontakt med AMH på e-post: studieveiledning@amh.no

AMH tar forbehold om mulige endringer i masterstudier og opptakskrav.

 

Publisert: januar 2016. Sist oppdatert: november 2016.