• Eneste private høyskole som tilbyr bachelorgrad i medisin med mulighet for å søke videre legestudier gjennom AMHs samarbeidsavtale med universitet i Polen.
  • Egen studentklinikk, hvor ernæringsstudentene får praktisk ferdighetstrening
  • Meget engasjerte og faglig kompetente forelesere. En betydelig andel av forelesere har doktorgrad.
  • Fleksibilitet; tilbyr studier i Oslo, Spania (Fuengirola) og på nett, og studier kan tas på fulltid og deltid
  • Kvalitetssikret og reakkreditert av NOKUT
  • Grunnlag for å søke lån og stipend i Lånekassen