Studentskipnaden i Oslo og Akershus

Bedre studentliv!

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er studentenes egen velferdsorganisasjon. SiO har landets best utbygde tjenester for studenter og skal bidra til et bedre studentliv for mer enn 65 000 studenter i Oslo og Akershus.

Studenter som har studieplass ved AMH Oslo vil automatisk bli tilknyttet SiO. For studenter som har studieplass ved AMH Spania eller AMH Nett, er tilknytning frivillig. Tilknytning til SiO skjer iht gjeldende tidsfrister satt av AMH. Semesteravgiften til SiO er kr 600 fra høstsemesteret 2016 og denne faktureres av høyskolen. Innbetalt semesteravgift refunderes ikke ved studieavbrudd.

SiO ønsker å bidra til at du kan:

– Bo godt og rimelig

Å bo i studentbolig betyr å bo i nærhet til studiestedet i et godt og sosialt bomiljø med rimelig husleie. Å bo i studentbolig betyr mer fritid, bedre økonomi og venner for livet.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har mer enn 8400 studentboliger i Oslo, fordelt på 24 studentbyer og – hus rundt omkring i byen. De har et bredt utvalg av boliger i ulike størrelser og standard, som passer for deg som student. SiO har boliger for single, par og familier, i tillegg til et godt utvalg av tilrettelagte boliger. Felles for dem alle er lave leiepriser, slik at du har mer penger igjen til å bruke på morsommere ting!

Du kan søke om studentbolig når som helst, hele året. SiO har ingen frister og tildeler boliger fortløpende. Mange ønsker å flytte til studentbolig i august, og det kan derfor være lurt å søke innflytting på andre deler av året – da er ofte sjansen større for at du får studentbolig. Les om boligene og søk på www.sio.no/bolig.

 

– Ha et inspirerende treningstilbud

SiO Athletica legger forholdene til rette for at du skal ha et bra treningstilbud under studietiden til en studentvennlig pris. SiO Athleticas formål er å gi studentene ved SiOs medlemsinstitusjoner et studenttilpasset treningstilbud som gir overskudd og energi til studiene. Se mer på nettsidene til SiO Athletica.

 

– Ha et komplett helsetilbud

SiO Helse er et unikt og helhetlig helsetilbud for studenter. SiOs tjenester er åpne for alle studenter i SiO, uavhengig av studiested. Midt på campus på Blindern har SiO Helse psykologer, psykiatere, psykomotoriske fysioterapeuter, rådgivere og tannleger tilgjengelig for deg.

Like ved Handelshøyskolen BI i Nydalen har Sio Helse et legekontor hvor rådgivere er tilgjengelig flere ganger i uken. I sentrum finner du et lege-, psykolog- og rådgivingskontor. Velg SiO som din fastlege mens du er student, og få tilbakebetalt dine helseutgifter over 350 kroner. Se www.sio.no/helse for mer informasjon om fastlegebyttet.

 

– Spise sunt og godt

SiO tilbyr mat og drikke til 50 000 studenter hver dag. De har et variert utvalgav rimelig og smakfull hverdagsmat, med gode lunsj- og middagstilbud. Ta deg en pause og spis hos SiO Mat og Drikke. Få oversikt over deres 42 steder, og sjekk menyen i SiO-appen. Nyttige linker: https://www.sio.no/matogdrikke

 

Ha et stimulerende sosialt liv

I Oslo finnes det over 450 studentforeninger som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det betyr at du som student i Oslo kan velge mellom 450 foreninger å ha det gøy med – eller du kan starte din egen studentforening. Det finnes en studentforening for de fleste interesser, enten du liker idrett, kor, film, gaming eller rumpeldunk. I tillegg har mange studieretninger egne linjeforeninger. I foreningsoversikten kan du lese om alle foreningene som er tilknyttet SiO, og finne din forening. Dersom du derimot heller har lyst til å starte din egen forening, kan SiO Foreninger hjelpe deg med dette. For mer informasjon, sjekk ut www.sio.no/foreninger

 

– Lykkes som student om du har barn

Med erfaring og entusiasme skaper SiO Barnehage et godt sted å være for barn, slik at du kan fokusere på studiene. De har et høyt faglig nivå på innholdet i barnehagedagen. SiO Barnehage har et tilbud til totalt 600 barn i alderen 8 mnd til 6 år, og halvparten av plassene er for barn under 3 år. Deres 11 barnehager ligger alle i nærheten av læresteder eller studentbyer. Hos SiO Barnehage får du som student også tilbud om lørdagsåpen barnehage, eksamensgaranti ved sykt barn, tilpasning av åpningstider i praksisperioden og sommerbarnehage. Barnet ditt kan selvfølgelig fortsette i barnehagen selv om du slutter å studere.  SiO Barnehage har løpende opptak og søkerlisten rangeres etter søketidspunkt (dato og klokkeslett). Søk barnehageplass på www.sio.no/barnehager.