Våren 2018

Anatomi og fysiologi AF V18

Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode BIO V18

Ernæring påbygning EP V18

Grunnleggende ernæring GE1 V18

Grunnleggende ernæring GE2 V18

Kost og ernæring KE V18

Sykdomslære SL V18

Grunnleggende medisin 1 GM1 V18

Grunnleggende medisin 2 GM2 V18

Grunnleggende medisin 3 GM3 V18

 

Fagemner som inngår i de ulike studiene:

Bachelor i ernæring
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)
Ernæring påbygning (EP)

Bachelor i medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende medisin 1 (GM1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende medisin 2 (GM2)
Grunnleggende medisin 3 (GM3)

Årsstudium i grunnleggende ernæring
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)

Årsstudium i grunnleggende medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi
Anatomi og fysiologi (AF)

Halvårsstudium i kost og ernæring
Kost og ernæring (KE)