Våren 2017

Anatomi og fysiologi AF V17

Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode BIO V17

Ernæring påbygning EP V17

Grunnleggende ernæring GE1 V17

Grunnleggende ernæring GE2 V17

Kost og ernæring KE V17

Sykdomslære SL V17

Grunnleggende medisin 1 GM1 V17

Grunnleggende medisin 2 GM2 V17

Grunnleggende medisin 3 GM3 V17

 

Fagemner som inngår i de ulike studiene:

Bachelor i ernæring
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)
Ernæring påbygning (EP)

Bachelor i medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende medisin 1 (GM1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende medisin 2 (GM2)
Grunnleggende medisin 3 (GM3)

Årsstudium i grunnleggende ernæring
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)

Årsstudium i grunnleggende medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi
Anatomi og fysiologi (AF)

Halvårsstudium i kost og ernæring
Kost og ernæring (KE)