Høsten 2017

Anatomi og fysiologi AF H17

Ernæring påbygning EP H17

Grunnleggende ernæring GE1 H17

Grunnleggende ernæring GE2 H17

Grunnleggende medisin GM1 H17

Grunnleggende medisin GM2 H17

Grunnleggende medisin GM3 H17

Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode BIO H17

Kost og ernæring KE H17

Sykdomslære SL H17

 

Fagemner som inngår i de ulike studiene:

Bachelor i ernæring
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)
Ernæring påbygning (EP)

Bachelor i medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende medisin 1 (GM1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende medisin 2 (GM2)
Grunnleggende medisin 3 (GM3)

Årsstudium i grunnleggende ernæring
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)

Årsstudium i grunnleggende medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi
Anatomi og fysiologi (AF)

Halvårsstudium i kost og ernæring
Kost og ernæring (KE)