Høsten 2016

Anatomi og fysiologi AF H16

Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode BIO H16

Ernæring påbygning EP H16

Grunnleggende ernæring GE1 H16

Grunnleggende ernæring GE2 H16

Kost og ernæring H16

Sykdomslære SL H16

Grunnleggende medisin GM1 H16

Grunnleggende medisin GM2 H16

Grunnleggende medisin GM3 H16

 

Fagemner som inngår i de ulike studiene:

Bachelor i ernæring
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)
Ernæring påbygning (EP)

Bachelor i medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)
Grunnleggende medisin 1 (GM1)
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode (BIO)
Grunnleggende medisin 2 (GM2)
Grunnleggende medisin 3 (GM3)

Årsstudium i grunnleggende ernæring
Grunnleggende ernæring 1 (GE1)
Grunnleggende ernæring 2 (GE2)

Årsstudium i grunnleggende medisin
Anatomi og fysiologi (AF)
Sykdomslære (SL)

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi
Anatomi og fysiologi (AF)

Halvårsstudium i kost og ernæring
Kost og ernæring (KE)