Trude Marie Haug – Førsteamanuensis/studieleder medisin
Førsteamanuensis/studieleder medisin
Epost:trude@amh.no
Telefon:23 20 11 10

 

Trude M. Haug er fysiolog, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har lang forskererfaring innen elektrofysiologi og nevroendokrinologi, for tiden med fokus på nevroendokrin regulering av pubertet og reproduksjon.