Thomas Guldbrandsen

Thomas tar Bachelor i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole og forteller her litt om hvodan han opplever studiene her på skolen.

Hvorfor valgte du å ta bachelor i Medisin?

Jeg har ønsket å bli lege siden jeg var 12-13 år gammel. Jeg begynte på Bachelor i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole  fordi jeg ville ta hele eller deler av legestudiet i utlandet. Bachelorgraden i medisin ved Atlantis Medisinske høgskole var en fin inngangsport til dette. Etter bachelorprogrammet kan jeg fortsette i USA, Australia, Slovakia, Polen eller England. Så mulighetene er mange. Mest sannsynlig prøver jeg å få plass på profesjonsstudiet i medisin gjennom Atlantis sin avtale med Lodz i Polen.

Jeg har hovedsakelig studert ved Atlantis Medisinske Høgskole i Spania, hvor jeg har tatt de to første årene, siste året av bachelorgraden har jeg tatt over nett siden faget; bevegelsesapparatets anatomi og fysiologi kun er hos nettskolen pr i dag.

Personlig syntes jeg det mest interessante faget må være sykdomslære på en god første plass, og bevegelsesapparatets anatomi og fysiologi på en andre plass.
Thomas Guldbrandsen, tar bachelor i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole

Gå tilbake til siden om studentliv.

Av Kristine Volpe,