Grunnleggende ernæring

60 Studiepoeng

Grunnleggende ernæring

OPPTAKSKRAV
Bestått eksamen i Anatomi & fysiologi, 30 studiepoeng - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning.

Studiet er primært rettet mot:

  • Studenter som ønsker en ernæringsfaglig grunnutdanning med tanke på oppbygging til en godkjent grad ved universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet.

  • Studenter som ønsker tilleggspoeng til blant annet medisinstudiet, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleierutdanningen, eller de som ønsker å studere i utlandet.

  • Studenter som ønsker ernæringsfaglig grunnkunnskaper i sammenheng med sin naturmedisinske utdanning.

  • Personer som arbeider med ernæringsfaglige spørsmål, for eksempel jurister, journalister og legemiddelkonsulenter, samt ansatte i helsekostbransjen og innen fysisk aktivitet og idrett.